Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

blanchette
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll viainsidemysoul insidemysoul
blanchette
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamrrru mrrru
blanchette
6301 deed
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viamrrru mrrru
blanchette
8993 57b6 500
blanchette
blanchette
blanchette
1861 83a3
Reposted fromkonbeto konbeto viaune-raconteuse une-raconteuse
blanchette
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaune-raconteuse une-raconteuse
blanchette
3550 024d 500
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo
blanchette
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care vianiskowo niskowo
blanchette
0661 11a1 500
Źródło: Żartowniś Ponury na facebooku 
Reposted fromniskowo niskowo

August 11 2017

8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vianiskowo niskowo
6976 eb7c 500
blanchette
8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
blanchette
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
blanchette
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
blanchette
4065 b28e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacoeurina coeurina
blanchette
2874 d958
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl